GLAVNA STRANA

  Istina

  Srce

  Zvezdani san

  Samo jednom

  Uspomene

  Ljubav

  Prijatelj Rostancita

cita

cita

cita

citaZVEZDANI SAN

  Dok noću gledamo zvezde na nebu,
  lako shvatimo da ne zavisimo samo o hlebu.
  Dok gledamo u svetlost koju one noću daju,
  pitamo se, da li će ljudi kao zvezde da traju?
  Može li čovek kada ostane sam,
  trajati duže nego života san?

  Čoveka još od davnina velika briga muči
  da se poput zvezda dugom životu nauči.
  Zato svaki čovek jednak san o životu ima,
  da ne bude ograničen samo Zemaljskim danima.
  To je ono što bi svako najviše voleo,
  nema nikog ko to iskreno ne bi poželeo.

  Pitanje postojanja i budućnosti,
  to je ono što ljude uvek zanima.
  A pitanje je više nego jedno,
  ali uvek to je bilo vredno.
  „Hoće li ljudi jednog dana
  biti saputnici zvezdama?“

  Svako onaj ko zna istinu pravu,
  ne opterećuje njime mnogo svoju glavu.
  Svako ko to znanje u mislima ima,
  zna da se život ne završava zemaljskim danima.
  Ljudima tada postaje jasno da postoji nada,
  ona koja se ostvaruje i počinje sada.
  Takav čovek ne čeka da se to dogodi nekada.
  On zna da će jednog dana, a nikakvim čudima,
  život dug kao zvezdama, biti i svim ljudima.