GLAVNA STRANA

  Istina

  Srce

  Zvezdani san

  Samo jednom

  Uspomene

  Ljubav

  Prijatelj Rostancita

cita

cita

cita

cita USPOMENE

  O da li to srce sećanja ima,
  Il’ se to um dragom osobom zanima?
  Nisu to sećanja što srce more,
  nego se stare uspomene za prevlast bore.
  Niti u srcu snage ima, da se dragom zanima,
  već se uspomene vraćaju prošlim danima.

  A vremena prođe dosta,
  al’ u srcu jedna iskra osta.
  Osta jedna iskra živa,
  da odoleva vremenu što je skriva.
  Al’ ne sakri je vreme od zaborava,
  no se sada javi ljubomora prava.

  Ljubomora je jedino što meni osta,
  kada uz dragu videh nezvanog gosta!
  Gosta koji je sebi dao to pravo,
  da se nađe na mestu gde sam ja nekada spavo.
  Iskoristi on odsustvo moje, koje dugo je bilo,
  pa preote ono što mi je još uvek milo.

  Ah rano moja, zar još nisi zacelila,
  ni posle dugo vremena, što su me od tebe delila.
  Toliko vremena moglo je da prođe,
  a veći plamen od te iskre mi ne dođe.
  Zar i tu ljudsku muku da mučim,
  kako iz ovoga pameti da se naučim?
 

  Kako srcu osećanja da usmerim,
  da od jada ne nastrada?
  Kako um u mislima da rasteretim,
  da ga više nikad takvom patnjom ne opteretim?

  Srećo osmehni se i meni jednom,
  da kroz život ne idem samim dnom.
  Ne okreći od mene lica,
  kao da sam velika propalica.

  O ljubavi nova, gde si ti sada
  da izlečiš srce što strada?
  Da izlečiš srce što strada,
  daj mu ono što će biti nova nada.

  Pokloni mi sada nadu pravu,
  lošom srećom da ne opterećujem glavu.
  Osećanje novo neka bude sveže,
  za uspomene stare ništa da me ne veže!

  SEĆANJA

  Stanje delikatno
  a nimalo prijatno;
  Kad ljubavi prekine se nit,
  a sećanja postanu mit.
  Tada nema druge,
  nego da srce oseti stradanje od tuge.