GLAVNA STRANA

  Istina

  Srce

  Zvezdani san

  Samo jednom

  Uspomene

  Ljubav

  Prijatelj Rostancita

cita

cita

cita

cita SAMO JEDNOM MOŽEŠ BITI MLAD

  Dan za danom protiče,
  sredina života se primiče.
  O, zar nisam više tako mlad,
  kad o prošlosti mislim sad?

  Nasta vreme, kada dani koji prolaze,
  znače da malo boljih dolaze.
  Malo ko bi želio da se oni broje,
  jer ih niko ne želi kao nešto svoje.

  Niko se ne može lako zadovoljiti,
  niti može srećan protokom vremena biti.
  Iako sa vremenom mudrost stiže,
  gore od toga je, što sa njom i kraj sve je bliže.

  A čoveku da je barem znati
  šta može za buduće u životu imati,
  lakše bi onda njemu bilo,
  možda bi ga to manje opteretilo.

  Kad bi čovek znao, kuda ga putevi života vode,
  išao bi njima bez straha, pun slobode.
  Ali nije čoveku u moći, da zna puteve svoje,
  eto, prava istina to je!

  To može da bude, a i jeste istina živa,
  ali svako od nje kao da se skriva.
  Ma koliko da se od istine krio,
  niko ne može sakriti nemir koji se nakupio.

 

  Kad se nemir u dušu uvuče,
  zaboravi se sve ono što je bilo lepo do juče.
  Posle toga zauvek ostaje veliko pitanje,
  koje ne teši pred svako novo svitanje.

  „Kad nas na ovom svetu ne bude više,
  kad u knjizi života nema ko da nas zapiše,
  da li će fijuk vetra biti isti,
  da li će planiski potoci ostati bistri?“

  Nije to ono što jednog čoveka muči,
  to je nešto što u svakom čuči.
  Neko, možda to želi i da sakrije,
  ali ne može to lako, kao čaša vode da se ispije.

  U dane mladosti nije bilo toga,
  da se žali za prošle dane života svoga.
  No sa vremenom ostaje osećanje tuge,
  naročito u noćima kada postaju duge.

  Kad vreme kaže svoje,
  a godine počnu nerado da se broje,
  tada može da izgleda kao da gasi se nada,
  to je onda vreme kad prestaješ biti mlad kao nekada.

  Život tada može da postane velika potraga,
  a tada svaka uspomena ne mora biti draga.
  To je onda potraga za neostvarenim snom,
  u kojoj, mlad možeš biti samo jednom!