GLAVNA STRANA

  Ranjen sam

  Biografija

  ČOVEK

  NITI

  Istina

  Srce

  Zvezdani san

  Samo jednom

  Uspomene

  Ljubav

  Prijatelj Rostancita

cita

cita

cita

cita  BIOGRAFIJA

  Svaki čovek, koji biografiju svoju želi da napiše,
  iskren u tome, može biti manje ili više.
  Glavna osnova za to, jeste uvek bitan moto.
  To jeste ono što je svakome važno,
  a često lični interes, na to goni ga snažno.

  Zato svaka dobra i prava Biografija,
  mora da ima mnoštvo svojih manjih fotografija.
  Tada svaka slika nije i ne može biti ista,
  ali teško da neka od njih, bude dovoljno čista.

  Najčešće i najviše, slike budu dosta mutne,
  jer skoro svako imao je trenutke loše i odsutne.
  Zbog toga se uvek može ovako kazati,
  ko može svoju pravu sliku pokazati?
  Da sretan je onaj, ko nije izgubio pravi osećaj,
  u želji da ono bolje o sebi, izgradi kao uvećaj.

  Blago onome ko u svom životu,
  nije često osetio samo sramotu.
  Takav sigurno može i zna da proceni,
  ono što čini, da ljudima snovi budu razbiveni.
  Zbog toga mnogi o sebi i ne žele istinu da kažu,
  pa tada mora stalno o tome dosta da lažu.

  Zato takvih, danas ima mnogo biografija,
  u kojima mnogo je nečistih fotografija.
  Ali one skoro nikada nisu toliko mutne,
  ko za svoju biografiju dobre pare tutne.

  Da li ja sličan takav mogu biti?
  NE! Jer samo istinu želim govoriti.
  Zato i jeste teško, o sebi dobro govoriti,
  a pri tome kazivanju, sasvim iskren biti.

  Svako ima svoje tajne koje želi skriti,
  jer nije nimalo lako dobar čovek biti.
  A nikome nije bilo lako dobar čovek biti,
  ako negde postoje tajne, koje se žele sakriti.

  Zbog toga, dobrih ljudi skoro da i nema,
  jer slede obrazac, koji je postao neka loša šema.
  Zato se dovoljno vidi, da kod većine ljudi,
  postoji ono što njima stalno tišti grudi,

  Govoriti o sebi, to nikada voleo ne bi.
  Uvek bi to rado drugom prepustio,
  onome ko je u mojoj blizini bio.
  Ali pošto takvih ovde blizu nema,
  mene zbog toga sada hvata trema.

  Ne bi se čovek, trebao nečim hvaliti,
  jer posle toga svako morao je zažaliti.
  A ne bi mogao samo dobro ni govoriti,
  o onome što tek za neko vreme može biti.

  No svaki čovek može kroz svoju (biografiju) sliku,
  da izbegne da prikaže neku lošu naviku.
  Time, samo može da zavarava sebe,
  pa pri tom nije mnogo pametniji od bebe.

  Zato često najbolje može da bude ono stanje,
  kada o čoveku ne govori samo njegovo zvanje.
  Tada postoji nešto još znatno više,
  što pravu istinu o svakom čoveku piše.
  Na to se biografija može bolje osloniti,
  a to je ono što se nigde ne može sakriti.

  No dok svuda u svetu postoji toliko loše stanje,
  onda bolja biografija, često ne opisuje stvarno stanje.
  Ipak karakter čoveka odaju njegove misli,
  a ne problemi, koji su mnoge ljude pritisli.

  A o tome koliko je čovek zaista vredan,
  govori ono čemu je on posvećen i predan.
  Zato svaki čovek treba biti majstor svoga zanata,
  a o meni više govori slika, koja je ovde (dole) data:

  Da bi ovu sliku dovoljno dobrom napravio,
  dosta velik napor za to sam uložio.
  Dugo sam se i svojski baš trudio,
  jer sam time najbolje od sebe ponudio.
  A sada mogu samo još da se nadam,
  da nema zbog čega, da se stidim ili stradam.

  Uz sve ovo, može nekome da se čini,
  da je to moglo još malo da se začini.
  Ali ja ne mogu mnogo više dodati,
  od onoga što ovde može postojati.
  Koliko god je to moglo i u lepšu sliku da se podesi,
  dovoljno sam se predstavio na ovde datoj adresi:  

Strana na kojoj su predstavljeni neki detalji o sajtu i autoru:

  ANALOGIJA

 


  ISTINA

  Ljudi idu kroz more blata
  tražeći grumen zlata.
  O istino zdrava i živa,
  zar ti nisi tome kriva?
  Šta je ljudima od tebe draže,
  pa te više no grumen zlata traže!?

  - - - - - - -

  Istina je kao zrak svetlosti u tami.
  ali ne može istina, tamo stalno da čami.
  Jer i kada tama bude mnogo jača i veća,
  tada će i svetlost prave istine,
  da se domogne dovoljne čistine,
  pa će tada da svetli više od milion sveća!

  Istina je kao kap vode u moru laži.
  zbog toga će i istina još više da se traži.
  I što se više laži u more(u) sliva,
  to će istina sve draža da biva,

  - - - - - - -
 

 

  LjUBAV

  Svaka ljubav, poput žene, izgleda ista,
  najlepša je ona, na početku,
  kada u svom punom sjaju zablista.

  Svaka žena najviše zrači i pruža radosti,
  kada je (bila) u svojoj mladosti.
  Tako i ljubav najviše pruža radosti,
  kada se nalazi u svojoj mladosti.

  No, kao što vreme neumitno ide,
  ni najbolje ljubavi, od svojih godina se ne stide.
  Takve ljubavi zauvek mogu da traju,
  samo kod dve osobe, koje nesebično sebe daju.

 

Kontakt adresa: analogija5d@gmail.com