GLAVNA STRANA

Vodonik


ANALOGIJA


5 DIMENZIJA
SVETLOST

ESEJI

MISLI

PRIČE

NOVELA

POEZIJA

 

  "Kao što sam već naveo u prvom kontaktu, kada sam naišao na Vaš tekst osječao sam se kao da čitam svoje misli. Koordinata vrijeme i brzina je jednostavno objašnjena i kao takva jednostavna u praktičnoj primjeni. Neznatno sam izmjenio tekst u smislu paralelnih komentara i komparacije svemira i satelitskog sustava. Za geodetske operativce je bitno da shvate primjenjivost i nužnost koordinate: vrijeme i brzina u svom svakodnevnom radu po EPOHAMA VREMENA. Složena objašnjenja za praktičara su odbojna, jer praktičar traži jasno objašnjenje i jednostavnu primjenu.
  Vaša primjedba da nisam naveo web stranicu orginalnog teksta je na mjestu, ali naveo sam autora, Vas čiji tekst citiram. Geodetska struka ili bolje rečeno geodete uvažavaju podatke na okupu - hrpi, a s druge strane moram priznati da sam uređujem svoju web stranicu i da još uvjek učim kako koju instrukciju koristiti tako da trenutno ne znam sa svoje web stranice poslati korisnika da otvori neku drugu web stranicu gdje se podatak u orginalu nalazi, ali uočenu manjkavost ću naučiti pa ispraviti."

"Predmetni tekst gospodina NIKOLE VUŠKOVIĆA s mojim geodetskim izračunom dobiva novu dimenziju u znanosti jer se teorija „5D“ i „4D“ KOORDINATNOG PROSTORA prvi puta nadopunjuju i potvrđuju u praksi „MATERIJALIZACIJE PUTOVANJA PODATAKA KROZ VRIJEME EGZAKTNO I OPIPLJIVO“. Ono što je bilo teoretsko razmatranje ili rasprava „DA LI JE MOGUĆE FIZIČKI PROVESTI PUTOVANJE IZ SADAŠNJOSTI U PROŠLOST?“ ili „DA LI JE MOGUĆE PROVESTI FIZIČKO PUTOVANJE IZ PROŠLOSTI U SADAŠNJOST?“ danas dobiva praktičnu primjenu."

Energija jeste osnova od koje zavisi da li može da se izgradi bilo koji oblik materije, a kada ta osnova ne postoji ili ako ona nije postojala na bilo kojem početku, onda nije bilo moguće da nastane bilo koji oblik materije.

U suštini štetna je i opasna ustaljena ideja koja ima za osnovu, da se bilo koji početak posmatra kroz procese koji se odvijaju samo u okviru materije, a energije postaje ili nastaje kao sekundarni produkt takvih procesa.

Planeta kruži po naizgled istoj putanji oko Sunca (ili matične zvezde), ali ova putanja nikada ne može da se ponovi na istom mestu u prostoru, a to znači da nijedna planeta nema mogućnosti, da se vrati na onu tačku odakle je u bilo kojem ranijem vremenu počela da se kreće (Putanje planeta).

Kontakt, pitanja i radovi za autora sajta ,Analogija'

  TAKO JE POČELO

  Prošlo je više godina od kako su na sajtu ,Analogija’ predstavljene manje ili više obrađene ideje u tekstovima koji su postavljeni kao internet stranice. Naslov koji je dat i postoji kao ,Analogija’ obuhvata više delova (ili grupa naslova) koji se po tematici što opisuju, međusobno prepliću, dopunjuju i prožimaju, tako da svi naslovi zajedno čine jednu celinu. Po određenoj temi koju obrađuju grupe naslova su podeljene u veće celine i to u tekstovima koji obrađuju zastupljenu ideju u manjem ili većem obimu. Podeljene po naslovnoj temi ove grupe imaju sledeće naslove; Analogija, Pet dimenzija i Svetlost. Mimo njih postoje još priče, poezija i eseji, koji dosta dopunjuju postojeće teme, ali neke izlaze iz postojećih okvira. Sa ovako raznolikim sadržajem možda je mogla pažnja posetilaca da se zadrži i na ono što izlazi iz okvira (malo) ,zanimljive’ nauke. Tako se može uvideti da se na ovim stranama ne ponavljaju ustaljeni naučni šabloni, već je postojao pokušaj da se na osnovu do sada poznatih podataka izgradi i daje opis koji svakako odstupa od duže vreme postavljenih okvira i takođe dosta dugo vremena ustaljenih (nametnutih) šablona.
  Sama ideja o ,analogiji’ predstavljena je da opisuje odnos koji postoji između mikro i makro kosmosa ili svet(ov)a koji su od njih izgrađeni. Ovde se pojam svetova ne odnosi na nešto što je odvojeno i zasebno, već u osnovi svih svetova uvek mora da postoji samo jedan svet koji jeste celina. A jedini uzrok da često postoji njihova podela, nastala je iz potrebe da se određeni opis daje po delovima koji se posmatraju, analiziraju ili opisuju. Navodno oduvek je postojala potreba da se bilo koja slična podela prevaziđe i svet posmatra kao celina, ali uprkos tome tokom vremena se nije dovoljno radilo na tome. Naprotiv, kada se dublje ulazi u suštinu, može se uvideti (ne)nameran pokušaj da se često posmatraju i analiziraju delovi celine, ali skoro nikada ili veoma retko i sama celina. Zato se sa protokom vremena javljaju specijalizovane oblasti i struke koje uprkos sve većoj ,stručnosti’ imaju sve manje dobrih ili korisnih efekata i primenu u oblastima kojima se bave. Posmatranje i shvatanje delova, koliko god bili realni i uspešni, nikada ne mogu toliko da obuhvate određenu oblast, koliko se to može uraditi celovitim sagledavanjem! Uglavnom se može reći da ukupan (zbirni) efekat analize i dobijenih podataka, praktično jeste znatno manji od onih rezultata koji se mogu dobiti celovitim posmatranjem.

  Analogija i naslovi koji se bave ovom idejom, nikako ne mogu opisati svaki deo celine, koju pojedinac, sa ograničenjima koja trenutno postoje, nije i ne može da bude u mogućnosti da sagleda. Ipak kada se ovaj osnovni opis koji se odnosi na određenu oblast primeni kao univerzalni (opšti) model, onda postoji mogućnost da se prevaziđe barijera delimičnog ili parcijalnog sagledavanja sveta i svega onog što se u tom svetu dešava. Naravno, osnovni uslov da se sama ideja, često koristi i bude sve više u primeni, jeste da se ista temelji na realnim dokazima, odnosno da se zasniva na činjenicama, a ne na pretpostavkama.
  Sagledavanje i opis celog sveta malo je moguć ako na tom polju radi ili ulaže određeni napor samo jedan čovek. Za bilo koga, to bi bio prevelik napor ma koliko da volje i snage ulaže u tom pokušaju i ka tom cilju. No u uslovima kada postoji određena povezanost između ljudi i njihova komunikacija u razmeni ideja koje uslovljavaju njihovo zajedničko interesovanje, onda je moguće da se dođe do spoznaje sveta u celini. To jeste moguće čak i ako bi svako pojedinačno, a u okviru svojih mogućnosti, činili to i u delovima, odnosno parcijalno. Bitno je spoznati celinu, a to je jedini uslov da se na taj način dobiju ispravni dokazi i činjenice koji će biti realni i imati praktičnu primenu u svim oblastima gde se mogu primeniti.

  Sa stalnim protokom vremena, bilo je sve više poseta na datim stranama, od onih ljudi koje su određene teme zainteresovale, ali i više od toga. Naime, osim običnog interesovanja, predstavljene ideje su imale znatno većeg uticaja. Tako su pojedinci od ovih ideja dobili motiv da od njih dalje izgrađuju i nadograđuju postojeće ideje u okviru svojih interesovanja ili oblasti sa kojom se stručno bave. Pošto je tema 'Analogija' uvek u prvom planu, najčešći komentari ili pitanja jesu bili u domenu datih opisa i ideja. Od komentara ili pitanja možda će u nekom budućem vremenu biti onih koji će određenim povodom imati zasluga da se pojave ovde. Ali važniji od njih svakako jesu radovi koji su poslani od strane nekoliko autora kao obrada tema zastupljenih na sajtu.
  Među svim dobijenim radovima, a po opisu koji je matematički obrađen, mogu u prvi plan da se izdvoje radovi koje je poslao Ljubiša Božinović. Na predlog samog autora, fajlovi su poređani tako da budu povezani po sledećem redosledu:
  - ROTACIJA
  - Hyperion
  - Formula
  - Sinhrona rotacija satelita - pravilo
  - Pravilo 2
  - Konstanta 4
  - Konstanta 4. 1
 

Svi naslovi (Delovi) zajedno
rotacija

 
Pravilo 2
pravilo2

  U ovim radovima, na više strana dat je matematički opis i relacije koje ukazuju da postoji određena Analogija. Ova Analogija je opisana na način koji odgovara autoru (tako da je on odgovoran, za to koliko je njegov rad ispravan, tačan i originalan).
  Za proveru iznetih podataka i njihovu primenu, ostavljena je mogućnost da to urade drugi autori, koje ova oblast i istraživanje interesuje ili su dovoljno stručni i imaju znanje za to, kao i da koriguju moguće nepravilnosti ili nedostake koje smatraju nepotrebnim ili neispravnim. Ako neko želi da kontaktira autora i sa njime razmeni iskustva ili informacije o njegovom radu ili drugim detaljima, to može da uradi preko sledeće adrese; lub.bozinovic@gmail.com
  Ne ulazeći u prikazane podatke i detalje, ovde je po suštini bitna i od znatne važnosti ideja koja kroz određene podatke i uz primenu matematike, opisuje i prikazuje da Analogija realno postoji.

  Sigurno da bilo čiji rad nije moguće staviti u prvi plan na osnovu vrednovanja njihovog kvaliteta. O tome koliko nečiji rad poseduje kvaliteta, moguće je da se govori tek nakon protoka nekog vremena, kada se razmišljenja i utisci srede u celini i dobiju konačan oblik koji treba da se bazira na činjenicama.

  Ponekad nije moguće videti sve detalje, ma koliko da se bilo ko trudio da se ne provuče neki propust. Često je ono što tražimo, bilo da je to predmet (stvar) ili neko objašnjenje (kao i dokaz za njega), bilo ispred naših očiju, ali niko na njega nije obratio pažnju. Možda upravo zbog toga što je bilo previše upadljivo i očigledno, pa nas zbog takve jednostavnosti nije ni zanimalo, niti bi na to obraćali bilo koju pažnju.
  Ove reči su uvod ili priprema da se ukaže na to da nečije ideje i ne moraju biti izražene na isti način, ali je bitno da se one u nečemu podudaraju i dopunjuju. Svakako je i Milun Dimić dobio određenu ideju i dao svoje mišljenje kroz radove koje je poslao. Kod njih se ne pominje direktno Analogija, ali izvesno je da tu ima detalja za koje se može smatrati da se podudaraju. Njegovi radovi se mogu preuzeti i pogledati pod sledećim naslovima:
  ,O poreklu brojeva',
  ,Harmonijsko oscilovanje' i
  ,Uticaj gravitacije na sferu koja rotira'.
  Svako mišljenje o ovim radovima može imati poseban komentar. Ipak važno je imati na umu da je svaki trud vredan pažnje. A to koliko pažnje svaki rad može da zaslužuje, zavisi od mogućnosti praktične upotrebe i primene urađenog, a ne samo od uloženog truda pomenutog autora.

 

  Sigurno da bilo čiji rad nije moguće staviti u prvi plan na osnovu vrednovanja određenog kvaliteta. O tome može da se govori tek nakon isteka nekog vremena, kada se razmišljenja i utisci potpuno srede i tako dobiju konačan oblik koji se bazira na činjenicama. Ipak ono što se može staviti u prvi plan, jeste obim određenog rada i istraživanja, kao i (,stručno’) poznavanje oblasti u kojoj se određena tema obrađuje. Iz ovoga što je napred rečeno, može se predvideti da se najpre navede delo i rad koji je obiman. Takođe bi ispred svih trebalo da se predstavi rad koji jeste stručan u oblasti u kojoj je isti predstavljen. Osnovni uslov za sve to, jeste da takav rad postoji? A u ovom slučaju takav rad zaista i postoji.

  Zaista po obimu i sadržaju koji je predstavljen na ovoj adresi; http://vb-iostalebudalastine.com
vidi se da Božidar Viduka kao autor, dobro poznaje oblast u kojoj se ovi radovi predstavljaju. To treba i da se podrazumeva, jer autor navodi da je njegova zanimanje ili struka upravo magistar inženjer geodezije i geoinformatike. Istina po naslovu bi se reklo da se ne radi o ozbiljnom radu. Ali kada se vidi sadržaj na ovim stranama, onda se prvi utisak u osnovi menja.
  Niko ko nije upućen u oblast o kojoj se radi, ne bi mogao da razume sve detalje koji su prisutni u datim opisima. Ipak ono što je na ovom stranama važno ili bitno, a iz ugla sagledavanja povezanosti sa stranama na sajtu Analogija, jeste uzročno posledična povezanost ideja i njihove praktične primene. Naime ovde se radi o primeni opisa 'Pet dimenzija' koji su dati kao ideja, ali su za nekoga ko se bavi radom u određenoj oblasti, imale praktičnu primenu. Koliko je dati opis imao mogućnosti za praktičnu primenu, o tome najbolje svedoče reči samog autora, koje je on poslao kao jednu od poruka. Sledi citiranje pomenutog sadržaja:

  "Kao što sam već naveo u prvom kontaktu kada sam naišao na Vaš tekst osječao sam se kao da čitam svoje misli. Koordinata vrijeme i brzina je jednostavno objašnjena i kao takva jednostavna u praktičnoj primjeni. Neznatno sam izmjenio tekst u smislu paralelnih komentara i komparacije svemira i satelitskog sustava. Za geodetske operativce je bitno da shvate primjenjivost i nužnost koordinate: vrijeme i brzina u svom svakodnevnom radu po EPOHAMA VREMENA. Komplicirana objašnjenja za praktičara su odbojna, jer praktičar traži jasno objašnjenje i jednostavnu primjenu.
  Vaša primjedba da nisam naveo web stranicu orginalnog teksta je na mjestu, ali naveo sam autora, Vas čiji tekst citiram. Geodetska struka ili bolje rečeno geodete uvažavaju podatke na okupu - hrpi, a s druge strane moram priznati da sam uređujem svoju web stranicu i da još uvjek učim kako koju instrukciju koristiti tako da trenutno ne znam sa svoje web stranice poslati korisnika da otvori neku drugu web stranicu gdje se podatak u orginalu nalazi, ali uočenu manjkavost ću naučiti pa ispraviti."

  Iz navedenog citata, vidi se da je tekst koji opisuje 'Pet dimenzija' preuzet u prilagođen za potrebe koje su autoru izgledale prikladne i potrebne. Detaljna obrada ove ideje kroz praktičnu primenu u datoj oblasti, postoji kroz više strana, od kojih se izdvajaju one pod sledećim naslovom:

GEODETSKI DATUM 4D VII. dio
GD5D

  GEODETSKI DATUM 4D VIII. dio


  "Tekst koji slijedi u većoj mjeri je preuzet od gospodina NIKOLE VUŠKOVIĆA, jer ga smatram iznimno jednostavanim, razumljivim i konciznim. Zbog toga mislim da ne treba izmišljati toplu vodu već je koristiti. Predmetni tekst gospodina NIKOLE VUŠKOVIĆA s mojim geodetskim izračunom dobiva novu dimenziju u znanosti jer se teorija „5D“ i „4D“ KOORDINATNOG PROSTORA prvi puta nadopunjuju i potvrđuju u praksi „MATERIJALIZACIJE PUTOVANJA PODATAKA KROZ VRIJEME EGZAKTNO I OPIPLJIVO“. Ono što je bilo teoretsko razmatranje ili rasprava „DA LI JE MOGUĆE FIZIČKI PROVESTI PUTOVANJE IZ SADAŠNJOSTI U PROŠLOST?“ ili „DA LI JE MOGUĆE PROVESTI FIZIČKO PUTOVANJE IZ PROŠLOSTI U SADAŠNJOST?“ danas dobiva praktičnu primjenu."

  Na ove reči kojima se citira Božidara Viduka, nema se što dodati, one dosta jasno govore o stanju u nauci i praksi. Naime u stvarnosti, teško se prevazilaze ustaljeni šabloni, usled velike lenjosti ili nedostatka angažovanja na otkrivanju netačnosti i nedoslednosti u praktičnoj primeni uspostavljenih šablona. Za to nema zalaganja onih koji bi to trebalo da rade, tako da se njihovim poslom bave oni koji to čine zbog interesovanja i lične posvećenosti.
  Uz određeno korigovanje originalnog teksta Viduka je obradio i svoje ideje. Ali on se time nije ograničio. Naprotiv on je i dalje radio i razradio mnogo više detalja, u kojima se u osnovi koristi ideja o 5D prostoru. Obiman sadržaj i rad na tome, izgleda da nije mogao da bude delo samo jednog čoveka. Ovde se uočava timski rad, počev od razmene informacija ili iskustva, gde je sigurno bilo najviše saradnika, pa do konačnog oblika koji se javlja u obliku teksta na datim stranama. O tome kako je prikupio podatke i oblikovao svoj rad na prikazanim stranama, detaljnije govore njegove reči koje je poslao kao poruku:

  "Poslušao sam Vaš savjet i počeo sam izučavati 5D-PROSTOR. Bio sam vrlo iznenađen kada sam usvojio neke spoznaje o 5D – KOORDINATNOM PROSTORU i kada sam počeo tražiti određene primjere u fizičkom prostoru kako bi si što realističnije objasnio svih pet koordinata: t-vrijeme; v-brzinu; x; y; z .

  Jedini prirodni egzaktni primjer koji mi je dostupan je aurora borealis ("sjeverna zora"), dinamička ili statička.

  Naišao sam na brojna tumačenja prirodnog fenomena aurore borealis ("sjeverna zora"), ali nijedan autor nije objašnjavao svjetlosni efekt u 5D – PROSTORU.

  U izučavanju GPS - SATELITSKOG SUSTAVA pomogli su mi Vaši tekstovi.

  Kako sam praktičar pokušao sam na svoj način predočiti složenost 5D-KOORDINATNOG PROSTORA u dinamičkoj geodetskoj izmjeri.

  Težinu samom tekstu daje činjenica da je recenziju teksta proveo sam vlasnik GPS-SATELITSKOG SUSTAVA - USA.

  Vlasnik USA mi je omogućio pristup podatcima koji baš nisu dostupni običnim smrtnicima – civilnim korisnicima GPS-SATELITSKOG SUSTAVA.

  Tekst se bazira na podatcima koji datiraju u objavi od dva mjeseca pa do dvije godine iznimno za TEHNIČKE SPECIFIKACIJE vrijeme objave je nešto duže ali tehnički podatci GPS-SATELITSKOG SUSTAVA se ne mijenjaju."

  Temu sam obradio pod naslovom „GPS SREDNJA POGREŠKA (od I. do XXII. dijela)“ objavljeno na „web“ stranici: http://vb-iostalebudalastine.com/

  Svako ko bude posetio ove nove strane, videće da se radi o obimnom radu sa dosta detalja koje u celini mogu shvatiti i razumeti uglavnom oni koji su dosta upućeni u tu oblast. U detaljnoj analizi podataka i njihovo oblikovanje za konačni prikaz počinje se od naslova;

GPS SREDNJA POGREŠKA I. dio
gpss

  Zatim se kroz više naslova, dalje nastavlja obrada podataka, kako bi se od započetih prikaza došlo do konačnog oblika. Naravno treba se nadati da tu nije kraj. Autor dosadašnjeg rada može imati još ideja u obradi, ali ono što je još bitnije jeste da njegov rad (i svih sa kojima sarađuje), može imati uticaja i na mnoge druge ljude iz iste struke ili u nekoj drugoj oblasti. Onih koji mogu uvideti njegove propuste ili jednostavno izgraditi svoje ideje i kroz neko vreme ih na nekom mestu predstaviti.

  Uopšte gledano, ovakav rad svakako jeste za pohvalu. Ipak uz sve pojedinačne hvale, zaslužena priznanja većeg obima mogu i treba da uslede. Ali to može da se dogodi tek kada se nakon izvesnog vremena prvi utisci srede i kada se šira, ali i stručna javnost, upozna sa postojećim sadržajem.

  U svakom slučaju ovakvi ili slični radovi, bilo da su oni većeg obima ili da nisu, sigurno daju određeni podsticaj da se Analogija, Pet dimenzija ili neka druga tema i ideja još detaljnije obrađuju ili nadograđuju. Toga bi u narednom vremenu sigurno trebalo dosta da bude, ali ipak uzročno je povezano sa nekim uslovima od kojih zavisi osnovna egzistencija.
  Osim toga korisna je i određena razmena mišljenja, pa je svaka primedba, komentar ili ideja potrebna kako bi se dao doprinos ka ispravnijem i potpunijem sagledavanju stvarnosti i temeljio put kao istinskoj nauci. Zato je sigurno da će svaka poruka i njen sadržaj, dosta značiti autoru koji je spreman da se nosi sa novim izazovima.

 


Putanje planeta

  Zbog mogućnosti da joj se pristupi sa svakog mesta, najbolje je da se koristi sledeća Kontakt adresa:

  vuniko@gmail.com

Početak stranice