GLAVNA STRANA

cita

cita

cita

cita

cita

NOVELA

GESLO I MISLI


  Sve ima svoje vreme i mesto.

  Bolje je živeti bez žene, nego sa (stalnom) željom.
  Bolje je živeti bez žene, nego sa ženom koja ima mnogo neispunjenih želja.

  Sa takvom ženom koja može bahati ponos da uguši,
  mogao (želeo) bi da se sjedinim, ne samo po telu nego i u duši.

  I čovek može da rađa nove ideje (u svojoj glavi), ali ne može u svome telu, kao što to može žena.

  Žena retko može biti čovek, jer za to ona treba imati jaku volju.
  Jedino tada (tako) ona može da bude jednaka i po karakteru?
  Ali volja žene nije uvek toliko jaka, jer nju može da uznemiri i sitnica svaka.
  Da volja žene nije uvek jaka, to može lako da se dočara.
  Zato je žena spremna i da vara, skoro uvek kada se (u svoje želje ili nekoga) razočara.

  Pravi čovek to nikada učiniti neće, jer uvek do kraja boriće se za ostvarenje svoje sreće.
  Čak i kada se čovek razočara ili pati, trudiće se da svoju raniju sreću povrati.

  Oni koji se tuđim perjem kite, u duši su kao pocepane rite.

  Takav čovek retko se sreće, koji svoju volju drugom ne želi da nameće.

  Telo slabo, a duh suviše (dosta) jak, to ne može imati čovek svak.
  Njegov duh jak, slabo telo pokreće, a takav čovek, -uvek može doneti dosta sreće.

  Materijalno ne može kupiti duhovno, niti se njihova vrednost može porediti.
  Duh-ovno mora veliku cenu platiti, ako se želi materijalno kupiti.

  Pravi Čovek kada iskreno voli, to može mnogo da boli. Ali ne može ljubomoran biti na ono što mu srce tišti.

  Čovek koji zna da podnese bol, uvek može da pobedi.
  Čovek postaje najjači, kada ga najveći bol dokači.
  On tada može podneti, sve ono što mu život može doneti.

  Mogu udarci tuge biti i mnogo jači, ali ipak ona (tuga) mora da se (pred jačom voljom) povlači.

  Pravi Čovek zna podneti bol, a kukavica i nečovek stalno i uvek znaju da nanose samo bol.

  Pravi Filozof u svemu traži sadržinu i u svemu može da vidi suštinu.
  Lažni filozofi, mlate praznu slamu i od toga uvek prave – veliku dramu.

  Čovek može biti iznad svih, kada gazi po svom ponosu, ali nikad ne sme da pogazi svoje dostojanstvo.
  Ponos je kada čovek vrednuje sebe više no što zaslužuje.
  Zato Svako poštovanje mora biti zasluženo, da ne bi se razvijao ponos.
  Dostojanstvo je kada Čovek zna koliko vredi, ali to nikada ne ističe.
  Zato drugi treba da govore o tebi, a ne ti sam o sebi.

  Skromnost pravog Čoveka jeste velika klackalica između dostojanstva i ponosa.

  Morao sam svoj ponos pogaziti, u lice mu pljunuti, da bi se iz blata mogao podignuti.

  Ono loše treba da se istopi (utopi) u boljem, a bolje mora da nadograđuje ono što je loše, sve dok ono loše ne nestane.

  Svako novo proleće, uvek novo cveće doneće.
  A uz svako novo proleće, često može i nova sreća da doleće.

  Teško čovek može sam da se penje u visinu, jer postoje mnogi koji odatle žele da ga skinu.
  A oni koji žele da ga stignu, nemaju snage toliko da se podignu.

  Nije lako kada se čovek sam penje u visinu, jer (nažalost) postoje mnogi, koji žele odatle da ga skinu?
  Sam čovek (nikada) ne čini jato, ali ,sam’ (svaki) čovek može biti vredniji nego bilo koje zlato.

  Duh može da nadahne pesnike, ali ne može od njih da načini bolesnike.
  Mnogi od njih bolesni postaju, onda kada se emocijama bez razuma predaju.

  Često puta (ili skoro uvek) nejjednostavnije stvari, (izgledaju i) jesu najbolje rešenje.

  Lako je verovati u ono što se želi verovati, ali nije lako verovati u ono što jeste ispravno.

  Na bolu i patnji čovek se mora stalno kaliti. Pametan je onaj koji se zbog toga ne ume (želi) žaliti.

  Nijedan umetnik svoje delo nije završio, sve dok život nije napustio.
  Čak i tada, on uz svoje delo još uvek vlada.

  Mnogi ljudi skoro uvek traže istinu, ali mnogi putevi kojima oni idu, ne vode ka istini.

  U sferi višeg bitisanja, nema mesta za prosta polemisanja.
  Tamo sve drugačije postaje, a samo prava istina tada se spoznaje.

  Ništa nije i ne može biti jače, od snage koja zbog očaja iskače.

  Samo onaj ko se ne predaje sve do kraja, može da zna da najveća snaga nastaje iz očaja.

  To svako treba i mora da shvati, tu ni malo mesta nema za šalu,
  svako može da vidi ko mu je najveći neprijatelj, ako se pogleda u ogledalu!?

  Tu zaista malo ima mesta za šalu, moj najveći neprijatelj vidi se u ogledalu!?

  Nije zlato sve što sija, niti svako svetlo može očima da prija.

  Svaka reč može da ima skoro uvek (samo) jedno značenje, a samo misli mogu da imaju mnogo značenja.
  Skoro svaka reč može da ima (samo) jedno značenje.
  Dok misli satkane od njih, mogu da imaju mnogo značenja.

  Kakve su misli takva su i dela. Kakva su dela takve su i misli.

  Nije lako čovek biti, a još je teže u sebi nečoveka kriti.

  Uzalud je čoveku (koji voli) da bude u raju, ako nema svoju dragu u zagrljaju.
  Čovek dobije i nađe inspiraciju u jednoj ženi, uglavnom onda kada su ka njemu upućeni pogledi njeni.

  Nije lako čovek biti, ako se sa pokvarenim svetom želi uklopiti.

  Nije lako ni žena biti, ako ona (mora) sa takvim čovekom život deliti.

  Kada žena otkrije svoje telo, otkrila je i svoje misli, tada jasno pokazuje koji su problemi nju pritisli.

  Uvek sam se trudio da drugi govore o meni, a ne da ja to radim.
  Ako (kad) želim da dobro govore o meni, onda se moram truditi da se tako i ponašam.

  Čovek je mali u odnosu borove koji naizgled mogu, ali ipak ne dodiruju nebo.
  Čovek (poneki) iako je mali, svojim mislima može da dodirne nebo.
  A može da se popne čak i više od neba, ako to zaista treba.

  I ti (kao i čovek svaki), po savesti svojoj možeš znati, čemu ne valja ugađati.

  Svako (i bilo koje) postojanje nikad neće preći u nepostojanje!
  Materija i kada postojati prestane, ona zauvek ne nestane. Još manje može duhovno biće, postati nebiće.

  Ljubav zaista čini čuda, kada i pametan počne da se ponaša kao dvorska luda.
  Dugo sam bio sam slobodan satelit, koji je naviko na prostorno lutanje,
  a sada sam (postao) blesavi satelit, koji se vrti samo oko jedne planete i njene putanje.

  Blago onoj ženi koja čoveku postane inspiracija.
  Još je sretnija ona žena, koja čoveku bude inspiracija i nadahnuće.

  Istina često može da za-boli. Ali samo pravi čovek (ili žena) može uvek istinu da voli!

 

Predhodna strana
Kontakt adresa: vuniko@gmail.com