GLAVNA STRANA

cita

cita

cita

cita

cita

NOVELA

GESLO I MISLI


  -Štene (pas) ne ujeda dok mu ne porastu zubi.
  Čovek koji je slab, (skoro nikada) nikoga ne napada.
  Država koja ima silnu vojsku, obično prva (i sama) započne agresiju.

  Silnik to ne može da zna, da ne pobeđuje uvek sila, već Duh (duša) koja je uvek svaku (pa i najveću ) silu slomila.

  Silnik to ne može ni znati, da se sile ne mora svako bojati!?
  Ne pobeđuje uvek sila, već Duh (duša) koja je uvek svaku (pa i najveću ) silu slomila.

  -Ne treba se bojati smrti. Život bez dela, to je gore od smrti!

  -Da shvati zvezde, može samo onaj ko ih posmatra (gleda u njih), a ne onaj ko sluša druge kako ih oni opisuju.

  -Malo je onih koji vode politiku, a da su u isto vreme i za narod.
  Većina je onih koji to čine samo radi sebe!

  -Može li čovek sam da opstane, a da svoja senka ne postane?
  -Postoji samo jedan način da čovek ,sam’ opstane. Mora da se trudi da bude bolji od ostalih.
  -Čovek može ,sam' da opstane samo ako u svoje misli potone.

  -Rat je najgrublja igra u kojoj su mnogi ljudi nerado uvučeni! U njoj nema pobednika! Postoje samo gubitnici, na obe (sve) strane.

  -Mrtvi (oni koji poginu) ne mogu da slave pobedu, ma koliko njih da proslavljaju!
  Njima više nije ni bitno, da li će njih neko proslaviti, nego im je mnogo važnije, da li su se imali zašta boriti.
  Oni svoju borbu više nikad ne mogu izgubiti, ako znaju da nisu morali uzalud poginuti.

  -Ratnu politiku kao da vode žene.
  Samo ,žene' mogu da dozvole da se zbog njihove ideje bore i stradaju drugi!
  Upravo to rade mnoge ,vođe' koji su uvukli druge ljude da se bore zbog njihove pohlepe i sebičnosti (egoizma).

  -Mnogi su dobili Nobelovu nagradu za mir, mada niko od njih nije sprečio da se ratovi nastave. Da li su onda ovi dobitnici zaslužili takvu nagradu, ili je ona merilo nečega drugog?

  -Sve dok ima onih koji prose, treba da znamo da svi mi grešimo!
  Zato što (skoro svi) oni koji prose, jesu žrtve naše (sve veće) sebičnosti.

  -Nije pametan onaj ko mnogo zna, nego onaj ko svoje znanje može i ume korisno da upotrebi!

  -„Reč“ jeste čovek i ako nemate Reč, nemate ni čoveka!

  -Kakav je to čovek koji svet ne učini boljim? Takav bolje da se nije ni rodio, jer uzaludan je život vodio.

  -Ponos koji sujetnom čoveku često godi, mnogima pored njega ne prija, nego škodi!

  -Koliko su ljudi dobri ne zavisi od toga gde pripadaju, već od onoga što čine.

  -Od loših ljudi ne može postati dobar svet.

  -Istine se boje samo oni kojima ona smeta.
  Istina smeta samo onima koji su ogrezli u lažima.

  -Istina može da boli samo one koji su pod velikim teretom laži, koju mnogi nose u sebi ili sa sobom.

  -Istinu ne treba dokazivati, ona govori sama za sebe.

  -Ako osuđujemo druge da bi opravdali sebe, onda ni naša greška nije manja od drugih.

  -Ko za sebe kaže da je ispravan, a upire prstom u drugog, takav ne može biti bolji od njega.

  -Svet može da se sruši, samo za one koji imaju veliki problem u svojoj duši.
  Samo takvi mogu da dozvole da ih povijaju (savijaju), vetrovi koji u tom svetu duvaju!

  -Iskustvo (mudrost) starijeg čoveka vraća nas u prošlost.
  Ovo iskustvo ne govori mnogo o budućem. Ipak treba poštovati i (skoro uvek) osloniti se na iskustvo.

  -Mnogi su očajni što sa svakim novim danom starost im je sve bliže.
  Takvi nisu dovoljno pametni, da shvate ono što njih može da uteši.
  A to je misao da sa njom (godinama) i mudrost stiže.

  -Kad bi znao čovek, kuda ga putevi života vode, išao bi njima bez straha, pun slobode.
  Ali nije čoveku u moći da zna puteve svoje. Eto, prava istina to je.!

  -Šta je čovek spram večnosti?
  Ništa je čovek, ništa spram večnosti!

  -Čoveče poleti i ti u visine, zar ne vidiš da imaš krila, samo tvoja su krila duhovna, a telesna ne.

  -Ljubav veže srcem, a ne prstenom.

  -Ako svetac slučajno (ili namerno) dođe do vlasti, to može život da mu upropasti.

  -Ni smrt ne može teret greha da reši, ona može samo od patnje neke da uteši.

  -Niko se smrti ne boji više, ko sa besmrtnima knjigu života piše.

  -Oružje je potrebno jedino silnima, da bi na sili svoju moć održali.

  -Nije jak onaj ko se oslanja na snagu oružja, već je jak onaj ko ima snagu duha!

  -Ljudski život je kratak u odnosu na večnost. Ipak kada bol i patnja dobiju svoj trenutak, onda i takav život izleda dosta dug - nekad i predugačak!

  -Kad se greh u telo useli, od toga može da ga spasi samo velika žrtva.
  No ako se greh u dušu useli, tada to lako može postati duša mrtva!

  -Duh čovekov je kao trava na livadi. Povija se uvek kada silni (jači) vetar počne da duva.

  -Kada telo pati, ne znači da je greh u duši. Možda su neki rođeni sakati, ali niko nije rođen takav u duši.

  -I kada se hram sruši, mesto za molitvu ostaje u duši.

  -Uz rituale i simbole ne može greh da se okaje, ako se greh u duši ne pokaje.

  -Niko to ne može kriti, najteže je od prijatelja izdan biti.

  -Postoje odabrani i oni koji mogu svoj put da biraju. Mnogo je onih koji sami biraju svoj put, a mnogo malo je onih koji su odabrani.

  -Zbog svog greha čovek mora da pati, za svoj greh mora žrtvu dati. Od toga, niko ga ne može izbaviti, osim njega i otkupa koji je za njega dat.

  -Ono što je u duhu čovekovom, ne može se sve odjednom kazati. Još manje je moguće da čovek, može duh Božji opisati.

  -Zbog ljubavi čovek može mnogo više od žene da pati.
  Zbog nje će uvek veću žrtvu dati, zbog ljubavi čovek može mnogo više stradati.

  Zbog toga što žena na ume svoju ljubav uvek jasno da definiše,
  zato njena ljubav i ne može jasno da se kristališe.
  Zato i žena može da pati, ali je jasno da veću žrtvu ne može dati,
  od onoga ko zna pravu i iskrenu ljubav definisati (da opiše i da shvati)!

  -Čovek je glava ženi. A u žene je jezik brži od pameti. Zato je žena bez čoveka, jezik bez pameti.

  -Greh je u čoveka, kroz telo žene ušao?

  -Lakše je podneti mnogo teških udaraca, nego li nemirnu savest.

  -Čovek jeste čovek ukoliko razvija svoje misli. Čovek nalikuje na životinju ukoliko sledi svoje nagone!

  -Čovek kojim upravljaju nagoni, ponaša se kao životinja.

  -Čovek se razlikuje od životinja jer poseduje razum. Nažalost najčešće ga koristi kao životinja.

  -Robovlasničko društvo je davno postojalo, ali ono još uvek nije ukinuto!
  -U robovlasničkom društvu robovi su po-smatrani kao oruđe za rad, danas to oruđe (nekima) više nije potrebno?

 

Sledeća strana
Kontakt adresa: vuniko@gmail.com