GLAVNA STRANA

cita

cita

cita

cita

cita

NOVELA

GESLO I MISLI


  -Dobar učitelj veruje u svog učenika.
  Dobar učitelj je onaj koji uči od svog učenika.
  Dobar učitelj je onaj koji svog učenika može da učini boljim od sebe.

  -Ljudski život je kratak u odnosu na večnost, ipak kada bol i patnja dobiju svoj trenutak, onda i takav život izleda dosta dug - i predugačak!

  -Misli opisuju stanje ljudske svesti, na koje ne utiče njihovo zvanje.
  -Danas su mnogi ljudi pismeni, ali nisu pametni, kao što su bili naši nepismeni preci.

  -Genijalnost pojedinih umova je što se malo opterećuju svakodnevnim stvarima.

  -Umetnik ima potrebu da svojim delom traje duže od vremena u kom je delo nastalo. Veruje da će to biti mnogo duže od samog njegovog postojanja.

  -Mi postojimo nekada i u trenutku. Koliko će dugo taj trenutak trajati, zavisi od toga koliko smo u stanju da osećamo.

  -Postoje misli koje se čuju dalje od onih koji ih zamisle.

  -Neki ljudi ne žele da menjaju svet, ali dozvoljavaju da svet menja njih.

  -Da bi citirao druge, može se biti i papagaj. Da bi citirao sebe moraš biti misaon čovek.

  -Ako se nešto počne, to može i da završi, ako se ništa ne počne, onda ništa ne može ni da se završi.

  -Novac može da bude sredstvo, a nikako cilj. Jadni su oni kojima je novac samo cilj.

  -Novcem možeš kupiti i bogatog i siromaha, ali ne možeš poštenog.

  -Novac jeste uzrok mnogih bolesti, no najgore je to što su mnogi upravo zbog novca (i želje za njim) bolesni!
  Zato novac i postaje najveći ubica. Mnogi ljudi, čak i među najučenijima postaju ubice, jer njima je samo novac merilo vrednosti!

  -Nije lepota uvek u onome što vidimo, nekada je lepota i u onome što osećamo!

  -Da nije ljubavi ni sreća ne bi bila živa, ostala bi sama kao trn pored puta ili da žari kao kopriva.

  -Samo ljubavi koje kratko traju (po vremenu), mogu da žive dosta dugo.

  -Tamo gde je srce tu je i snaga.

  -Ljubav čini čuda, od nje i pametan može da postane dvorska luda.

  -Fizičkoj lepoti se možemo samo diviti, a duhovnu lepotu jedino treba poštovati.

  -Ko ima fizičku lepotu, treba da neguje duhovnu lepotu. Dok onaj koji ima duhovnu lepotu, fizička lepota mu nije važna, niti potrebna, a mnogo više može i da smeta.

  -Modu uglavnom mogu da prate oni siromašni duhom, a bogati materijalno.

  -Dinosaurusi su nestali, jer nisu imali razum da predvide katastrofu. Ljudi mogu da nestanu zato što imaju razum sa kojim mogu da naprave katastrofu!

  -U svetu ne postoji ništa što je novo! Sve novo već je postojalo, samo je sa vremenom shvaćeno na drugi način.
  Shvatiti i pronaći nešto novo, najbolje i najlakše je, posmatrajući prirodu.

  -Ljudi traju koliko i vrede, a vrede koliko i traju!

  -Čovek se po idejama vrednuje, a po delima traje.

  -U istoriji malo je bilo onih koji su mogli; Srcem promeniti svet, umom pomeriti svet.

  -Nekom je dato da za život stihove piše, kao što je svakom dato da za život mora da diše.

  -Pesme pišem onako kako osećam, priče pišem onako kako mislim.

  -Bolest je nekada oslabila ljude za neko vreme, ali posle nje su bili otporniji. Danas su ljudi dozvolili da budu stalno bolesni, tako da nikako i ne razvijaju bilo kakvu otpornost.

  -Nije čudo kad bolestan zavidi zdravom, ali ima i zdravih koji zavide bolesnima.

  -Nevolja natera čoveka da se ponaša suprotno od onoga što je obično (ili često) činio!

  -Strah je uzrok mnogih stradanja koja čovek može da oseti.

  - Od sve patnje, najgora je duševna bol. Ona razdire grudi, iako tkivo ostaje nepovređeno?

  -Čovek se može zaustaviti, ali ne i njegova tuga.

  -Tuga je jedan deo života, kao što je i bol nerazdvojni saputnik ljudi.

  -Ako je sreća samo za jedan dan, a ne za život celi, onda bolje da svetlo dana nismo dočekali.
  No ko je taj ko bi mogao reći da je stalno bio na svetlosti? Samo takav bi mogao da kaže kako je ceo život proživeo i u sreći.

  -Nije sreća u onome što nemamo, već kako koristimo ono što imamo.

  -Čovekov rod teškim koracima može ići napred, sve dok u ljubavi ima bola i u mržnji sreće.

  -Osveta je najgori motiv, koji nikad ne može da daje smisao životu.

  -U želji da ostvari svoje duhovne potrebe, čovek nalazi zadovoljenje u umnim procesima.

  -Duhovnik ne može biti u isto vreme i ratnik sa oružjem, jer to jedno drugo isključuje.

  -Bog oprašta svima, samo ne može "pametnima". Njihovo je takvo stanje, da ne priznaju njegovo postojanje.

  -Sva voda ovoga sveta, ma koliko pokušavala, nikad brod da potopi ne bi mogla ako u brod ne bi ušla.
  -Svo zlo ovoga sveta, nepravda i greh, nauditi duši ne bi mogli, da u dušu nisu ušli!

  -Nijedan kamen nije kao trava da polegne kad se nagazi. Niti kamen u obliku koji ima, ne može da se obnovi kao trava posle kiše.

  -Koliko će duhovno da vlada nad materijalnim, zavisi od sposobnosti ljudi da materijalno podrede duhovnom.

  -Moja domovina je svet, moje imanje je znanje, moja religija je sloboda. Samo slobodan čovek može imati dobru religiju.

  -Svako ima pravo da se bori za svoju slobodu, bez obzira na način koji mu drugi nametnu za to.

  -Izlišno je slepome govoriti o bojama, kada on vidi samo jednu boju.

  -Nerad najviše umara!
  -Manje je naporno raditi posle rada, nego raditi posle nerada.

  -Zakon štiti prvo one koji ga sprovode, jer oni su ga načinili prema sebi. Možda zatim i ostale!

  -Sve dok ne utupi svoje rogove, čovek se često ponaša kao vo.
  -Nažalost postoje i oni koji kada polome rogove ne prestaju da se ponašaju kao volovi.

  -Mladost rađa decu, a starost rađa mudrost. Zato je daleko od dobrog kada starost počne da rađa decu, a mladost umisli da poseduje mudrost.
  Kada starost počne da rađa decu, tu onda retko i malo ima mudrosti.

Nastavak ove strane
Kontakt adresa: vuniko@gmail.com